فواید تکار تراپی

فواید تکارتراپی

تکارتراپی یک تکنیک نوین و پیشرفته ی درمانی در فیزیوتراپی است که به تازگی وارد دنیای توانبخشی ورزشی و بهبود آسیب شده است. این تکنیک فیزیوتراپی نماینده ی یک موفقیت انقلابی در درمان غیرجراحی آسیب های استخوانی، مفصلی و بافت های نرم و برخی بیماری های دیگر است.
متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی با استفاده از تکنیک های پیشرفته ی درمانی، خود را وقف کمک به بیماران می کنند تا آن ها را از درد و ناراحتی برهانند. تکارتراپی یکی از این تکنیک های پیشرفته برای بازسازی بافت ها است که که بر اساس آخرین یافته های علمی در فیزیوتراپی ابداع شده است.
تکارتراپی روش درمانی غیرتهاجمی است که در کلینیک های سراسر جهان استفاده می شود و به طور گسترده توسط متخصصین طب فیزیکی به کار میرود. این روش به بیماران کمک می کند که تنها با گذراندن یک جلسه ی درمانی، بهبودی چشمگیری را در وضعیت خود مشاهده کنند. این دستگاهیکی از قدرتمندترین تکنولوژی های پزشکی است که در دسترس بیماران قرار دارد و به روند ریکاوری و بهبودی بیمارانی با درد گردن، درد پا، پارگی رباط و سایر آسیب ها و مشکلات کمک می کند.

  • سریع روند بهبودی
  • کاهش درد و تورم
  • تحریک گردش خون محیطی بوسیله افزایش دمای بدن
  • غیرتهاجمی و کم خطر
  • بهبود جریان خون
  • افزایش سرعت تبدیل انرژی درون سلولی
  • بهبود تعادل غشای سلولی را بهبود می دهد
  • تسکین سریع درد
  • افزایش تحرک بافت های آسیب دیده
  • جذب مایعات اضافی تجمع یافته در بدن

تکارتراپی

تکار یک منبع برای نوعی از انرژی زیست، سازگار جدید است. تاثیرگذاری روش تکارتراپی بر اساس انتقال انرژی زیست، سازگار به بافت های آسیب دیده است و این انرژی موجب القای جریان های جا به جایی در داخل بدن می شود. این روش از این طریق پروس های به نام های پرترمی، فیزیولوژی بافت ها را بازسازی می کند. با توجه به این که این روش موجب تحریک بافت ها، افزایش ظرفیت ترمیمی و تقویت آنها می شود، مدت زمان ریکاوری و بهبودی را کاهش می دهد و دستیابی به نتایج سریع و ماندگار را تضمین می کند.

تکارتراپی