کرایوتراپی

کرایوتراپی چیست ؟

نشستن در یک مخزن سرد ممكن است کار عجیبی باشد. اما این کار که کرایوتراپی نامیده می‌شود، کاربرد زیادی دارد .بعضی از افراد ادعا دارند که سرمای شدید می‌تواند سلامت ذهنی و جسمی و حتی طول عمر را بهبود بخشد. اما علم چه می‌گوید؟این کار یک روند جدید درمانی است.

کرایوتراپی:

کرایوتراپی درمانی است مبتنی بر استفاده از دمای انجماد و یا نزدیک به انجماد. از آن جا که کرایوتراپی نوعی درمان جدید است، برخی از مزایای بالقوه ی آن هنوز ثابت نشده است.